Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social:

SECTOR 3 INFORMATICA

Número d'identificació fiscal:

42980220M

Domicili social:

Carrer Concepció 28

07012 Palma de Mallorca

 

Correu electrònic:

comercial@sector3informatica.com

Telèfon:

971719582

Fax:

971227396

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa SECTOR 3 INFORMATICA amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre SECTOR 3 INFORMATICA i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.