Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes

SOCRATES

Gestió d'Expedients, Seguiment Processal, Seguiment Economico, Agenda, Escaneig de Documents Adjunts a un expedient, enviament fax i correu electrònic

SOCRATES - GESTIÓ JURÍDICA
És un programa en entorn Windows, per a gestionar tota la documentació que es genera en un despatx d'advocats o procuradors. Deseu tota la informació relativa a un Expedient: Tipus, data, Actuacions, Jutjat, Clients, lletrats, Contraris, Apel·lació, etc.Seguiment Processal

Podrà portar un complet seguiment de cada fase de l'expedient, descrivint la fase, data d'inici i data límit. Amb l'opció de poder notificar via e-mail o SMS. Per a cada fase, pot associar una carta o escrit tipus. Imprimiu informes detallats de l'estat de cada Expedient així com aquells amb algun apunt a data límit.

Seguiment Econòmic

Podrà registrar qualsevol despesa o ingrés derivat d'un Expedient. L'anotació constarà d'una descripció, data de l'apunt i data límit per a lliuraments. Totes les dades econòmiques s'actualitzaran la comptabilitat de l'Expedient, presentant la situació del Deure, Haver i Saldo.

Creació d'escrits tipus

Podeu crear escrits personalitzats i associar-los a un determinat apunt d'un Expedient. Per a cada Expedient, els camps de l'escrit associat prendran per valor els camps de l'Expedient en curs. Sòcrates es distribueix amb més de 50 Escrits ja dissenyats.


Documents Digitals
També podrà escanejar els seus documents associant al seu expedient corresponent i posteriorment enviar-los per e-mail si ho desitja.
Promoció