Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
Sector 3 Informatica Informàtica Palma de Mallorca Balears, Illes
"D'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA amb CIF 42980220M i domicili social situat a CONCEPCIO 28 BAIXOS 07012, PALMA dE MALLORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic MANOLO@SECTOR3INFORMATICA.COM.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de MANUEL ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUÀRDIA.